Avís legal

1.- Dades identificatives

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del portal botiga.tram.cat, tienda.tram.cat i shop.tram.cat són:

TRAMBAIX UTE

Av. Barcelona, ​​s / n

CIF: U62868906

L’accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l’acceptació expressa per part de l’usuari de les presents Condicions Generals d’ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

TRAMBAIX UTE declina tota responsabilitat pel que fa a la informació exterior a la present web i que no sigui gestionada directament pel nostre administrador web.

TRAMBAIX UTE es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, la modificació, l’exclusió o la inclusió de textos o d’imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

2.- Condicions Generals d’ús

Les següents condicions generals regulen la utilització i l’accés al portal web botiga.tram.cat, tienda.tram.cat i shop.tram.cat, la finalitat consisteix a vendre productes de marxandatge de TRAMBAIX UTE.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. TRAMBAIX UTE no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (software i hardware), als arxius o als documents que estiguin emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que l’usuari ha emprat per realitzar la connexió amb els serveis i els continguts del web, d’un funcionament incorrecte del navegador o de la utilització de versions del mateix no actualitzades.

3.- Propietat intel·lectual

Tots els continguts del web (inclosos, sense caràcter limitador, les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, etc.) són propietat de TRAMBAIX UTE i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de la propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, els rètols, els signes distintius o logotips de TRAMBAIX UTE que apareguin al web són titularitat de TRAMBAIX UTE i estan degudament registrats. Per tant, es prohibeix qualsevol modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció dels mateixos per part de l’usuari o de tercers, excepte en el cas que es disposi d’una autorització expressa per fer-ho.

4.- Enllaços

Les connexions i els enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com a utilitat per a l’usuari. TRAMBAIX UTE no és responsable dels mateixos, ni tampoc es responsabilitza del seu contingut.

Per realitzar enllaços amb la pàgina botiga.tram.cat, tienda.tram.cat i shop.tram.cat serà necessari disposar de l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

5.- Protecció de dades. Política de privacitat

TRAMBAIX UTE, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament, informa als usuaris de la pàgina web botiga.tram.cat, tienda.tram.cat i shop.tram.cat que totes les dades personals que es recullin en la mateixa s’emmagatzemaran en un fitxer de dades de caràcter personal de la seva titularitat, el qual es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i l’emmagatzematge de les dades personals dels usuaris es realitza d’acord amb les disposicions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i s’utilitzaran únicament amb les finalitats establertes: respondre a les sol·licituds d’informació dels usuaris i amb les finalitats indicades en els formularis corresponents per a la prestació del servei requerit, prèviament a la sol·licitud de les dades.

Les dades es recolliran mitjançant els formularis corresponents, que únicament contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades tindran caràcter confidencial i no es tractaran per a usos diferents dels aquí anunciats. S’informa que per tal de millorar la rapidesa de solució de les peticions dels usuaris, les dades es poden cedir a l’Administració, de vegades a través de Tramvia Metropolità, amb la qual cosa el present avís legal serveix com a consentiment inequívoc.

L’usuari garanteix que les dades personals que faciliti a TRAMBAIX UTE responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que els afecti. En conseqüència, TRAMBAIX UTE s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment, per part de l’usuari, d’aquesta garantia, i l’usuari haurà de respondre davant TRAMBAIX UTE i tercers per qualssevol danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en la present clàusula.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant un escrit amb la referència “Protecció de Dades”, en el qual s’especifiqui la sol·licitud corresponent i s’adjunti una fotocòpia del document nacional d’identitat de l’interessat, que s’enviarà a l’adreça següent: Avinguda Barcelona, ​​s / n, 08970 Sant Joan Despí.

TRAMBAIX UTE garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat oportunes en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment, per tal de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i en el tractament de les dades personals, i per evitar accessos per part de tercers no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

TRAMBAIX UTE informa que durant la navegació s’empraran galetes, és a dir, arxius de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari o del client, i que permeten que els nostres sistemes recordin les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. Aquest té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el disc dur. Consultin les instruccions i els manuals del navegador per ampliar aquesta informació. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines del lloc web ni interfereix en la navegació.

6.- Responsabilitat

TRAMBAIX UTE no es fa responsable dels danys ocasionals en els sistemes informàtics dels usuaris per causes alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que es produeixin per l’existència de virus informàtics a Internet.

TRAMBAIX UTE no es fa responsable dels continguts remesos per terceres persones quan vulnerin o infringeixin les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual.

7.- Jurisdicció

En cas de controvèrsia o de conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o del compliment del present avís legal, aquests s’han de sotmetre als tribunals i jutjats de Barcelona.