Condicions d’ús

 1. Introducció
 2. Les nostres dades
 3. Les seves dades i les seves visites a aquesta pàgina web
 4. Ús del nostre lloc web
 5. Disponibilitat del servei
 6. Com fer una comanda
 7. Disponibilitat dels productes
 8. Lliurament
 9. Impossibilitat d’entrega
 10. Transmissió del risc i la propietat
 11. Preu i pagament
 12. Compra com a convidat
 13. Impost sobre el valor afegit
 14. Política de devolucions
 15. Durada del contracte
 16. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat
 17. Força major
 18. Propietat intel·lectual
 19. Virus, pirateria i altres atacs informàtics
 20. Links des de la nostra pàgina web
 21. Comunicacions per escrit
 22. Notificacions
 23. Newsletters
 24. Cessió de drets i obligacions
 25. Renúncia
 26. Nul·litat parcial
 27. Acord complet
 28. Legislació aplicable i jurisdicció
 29. Atenció al client i reclamacions
 30. Llengua
 31. Annex: Formulari de desistiment

1. Introducció

El present document (conjuntament amb tots els documents que s’hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.botiga.tram.catwww.tienda.tram.catwww.shop.tram.cat) i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les “Condicions”). Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o en defecte d’aquest, en el moment d’ús de la pàgina web seran les que li siguin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic, shop@tram.cat.

2. Les nostres dades

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació TRAM per DETREN, COMPANYIA GENERAL DE SERVEIS FERROVIARIS SL, MARFINA I ARANDE SL UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/1982 DE 26 DE MAIG (TRAMBAIX UTE), societat espanyola amb domicili en Avinguda Barcelona s / n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), inscrita al Registre Especial d’Unions Temporals d’Empreses del Ministeri de HACIENCIA , amb el número 00096/2004 i CIF U62868906.

3. Les seves dades i les seves visites a aquesta pàgina web
La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. Ús del nostre lloc web
En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar a les autoritats pertinents.

3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Política de Privacitat).Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem i que s’assenyalarà com a obligatòria, no podrem cursar la seva comanda.En realitzar una comanda d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

Els productes que s’ofereixen al web s’adrecen únicament a consumidors finals


5. Disponibilitat del servei
Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan disponibles per al seu enviament a territori espanyol i en alguns casos a nivell internacional.

TRAM no es fa responsable dels recàrrecs en l’import de l’enviament per aranzels duaners ni tampoc per demores ocasionades per les retencions dels productes en duanes.

6. Com fer una comanda
Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Realitzar pagament”. Després d’aquest procés, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”). Posteriorment, quan es procedeixi a l’enviament del producte se li informarà mitjançant un altre correu electrònic (la “Confirmació d’Enviament”).

7. Disponibilitat dels productes
Vetllem perquè només es mostrin articles que estiguin en estoc però totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre els nous terminis de lliurament o de productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa.

8. Lliurament

Sense perjudici del que estableix la clàusula 7 anterior respecte a la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries fora del nostre control, intentarem enviar la comanda abans de la data de lliurament indicada durant el procés de compra i que figuri en la Confirmació d’Enviament i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda.No obstant això, en cas que es tractés de productes personalitzats es poden establir terminis de lliurament que vagin més enllà d’aquest termini màxim. Aquests terminis s’indicaran abans de finalitzar el procés de compra.Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges ni dies festius.Si ha comprat més d’un article, les mercaderies podran ser enviades individualment, una vegada que estiguin disponibles per al seu enviament i arribar en moments diferents.Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que es d’acreditar mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

9. Impossibilitat d’entrega

L’enviament de la comanda s’efectuarà en l’adreça de lliurament que figuri en el seu formulari de dades personals. Vostè es compromet a que vostè o una altra persona designada es trobin en el domicili indicat per rebre el paquet. Si no va a estar en el lloc de lliurament, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre lloc. En cas de no estar la primera vegada, el transportista oferirà una altra possibilitat de lliurament. Si no es pogués lliurar la comanda retornarem el producte al magatzem i transcorreguts 14 dies sense que contacti amb nosaltres al nostre correu electrònic (shop@tram.cat) per realitzar el lliurament, entendrem que vol desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el Contracte. Si vostè va triar una modalitat d’enviament diferent a l’ordinària de menor cost, no es tornarà l’import addicional a les despeses d’enviament d’aquesta modalitat ordinària. Si us plau, tingueu en compte que a més haurà d’assumir el cost addicional del transport derivat de la resolució del Contracte, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir els costos corresponents a la devolució.

10. Transmissió del risc i la propietat
Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

11. Preu i pagament
El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment a la nostra pàgina web.Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament. Les despeses de servei de l’enviament van a càrrec de vostè i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats. Se l’informarà d’aquestes despeses abans de finalitzar el procés de compra.Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda.Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà finalitzar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se li demana.Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. Si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de totes les comandes realitzades a l’apartat El meu compte.Podrà utilitzar com a mitjà de pagament, el pagament amb targeta de crèdit / dèbit. La comanda del Client no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través del sistema de seguretat “Secure Socket Layer”, que codifica les seves dades bancàries quan són transmeses per internet. Acceptem targetes d’American Express, Maestro i qualsevol Visa i MasterCard donades d’alta al sistema de pagament segur Verified by Visa. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.En fer clic a “Autoritzar pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva o que és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

12. Compra com a convidat

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda.

13. Impost sobre el valor afegit

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. No es realitzaran lliuraments d’articles amb destinació a Canàries.En les comandes amb destinació a Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

14. Política de devolucions

14.1. Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. No obstant això, no té vostè dret a desistir del contracte quan aquest es refereixi a productes personalitzats (característica que s’indicarà a la descripció de l’article).El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar al correu electrònic shop@tram.cat, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca indicant el número de comanda.Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüència del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir d’aquest contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.Haurà vostè retornar directament els béns a l’adreça: TRAMBAIX UTE, Avinguda Barcelona s / n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini. Haurà d’assumir vostè el cost directe de devolució dels béns.El seu dret a desistir del Contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el / els producte / s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torni l’article utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau l’acompanyin.Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre email shop@tram.cat

14.2 Devolucions a Ceuta i Melilla i fora d’Espanya

Si voleu canviar o retornar un producte que hagués estat lliurat a Ceuta o Melilla, s’haurà de posar en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client (shop@tram.cat) per convenir amb nosaltres o algun representant nostre la recollida del producte per un missatger o bé realitzar la devolució al seu propi cost.No ens fem càrrec dels impostos aranzelaris incorregudes en retornar articles des destinacions internacionals. Els enviaments han categoritzar-se en l’oficina postal o empresa de transport com “Articles retornats en garantia”.

14.3 Devolucions de productes danyats, defectuosos o que no corresponen amb els de la comanda.

Té vostè dret a la garantia establerta legalment respecte als productes comprats a la nostra web. En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata facilitant les dades del producte, el dany o error que pateix i la seva preferència per la reparació o per la substitució del producte, per correu electrònic on li indicarem la forma de procedir.Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable si és procedent el reemborsament o la substitució del mateix que hagi sol·licitat. El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un període no superior a les 4 setmanes següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos incorreguts per tornar-nos a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

15. Duració del contracte

La durada de cada un dels contractes que es formalitzin entre vostè i TRAM s’establirà a partir de la data d’acceptació de la comanda, fins al lliurament a plena satisfacció de l’usuari, és a dir, un cop transcorreguts els terminis establerts en la Política de devolucions.La vigència de les Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició fins al moment en què siguin modificades total o parcialment per TRAM a conseqüència de canvis legislatius, jurisprudencials o de la pràctica empresarial.

16. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web llevat que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren “com a cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar articles que siguin conformes amb el contracte, responent davant vostre de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonament esperables.Fem tot el possible per garantir que les descripcions i especificacions dels productes siguin precises i correctes amb el màxim de detall possible. Prestem gran atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques pròpies i / o procedents d’empreses col·laboradores i fabricants, i de fotografies que il·lustren els productes. Hem pres les mesures per proporcionar imatges el més exactes possible del producte per a la venda al lloc web, però, a causa d’una sèrie de factors diferents com ara navegadors d’Internet, contrast del monitor en color, no ens fem responsables de qualsevol diferència del color entre la imatge i el producte real.Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, llevat d’aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris. Els productes que venem, especialment els productes d’artesania, sovint poden presentar les característiques dels materials naturals que s’utilitzen en la fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tenen la consideració de defectes o tares. Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l’aparença individual del producte.El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

17. Força major

Cap de les parts serà responsable de l’incompliment o compliment defectuós o tardà de les seves obligacions en virtut d’aquestes Condicions si l’incompliment o compliment defectuós o tardà té el seu origen en successos que no haguessin pogut preveure, o que, previstos, fossin inevitables, com ara els supòsits de força major o cas fortuït com els desastres naturals, la guerra, l’estat de setge, les alteracions d’ordre públic, el tall de subministrament elèctric o del servei de comunicacions electròniques, o qualsevol altra mesura excepcional adoptada per les autoritats administratives o governamentals.

18. Propietat intel·lectual

Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

19. Virus, pirateria i otros atacs informàtics

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

20. Links des de la nostra pàgina web

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

21. Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

22. Notificacions

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre correu electrònic. D’acord amb el que disposa la clàusula 21 anterior i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor i que no va ser retornat pel webmaster.

23. Newsletters

En cas de ser un usuari registrat, si accedeix a “El meu compte” disposa d’un apartat anomenat “Subscripcions a Newsletters” que li permet gestionar el seu alta o baixa en llistes de distribució d’informació comercial relacionada amb els nostres productes. En donar-se d’alta a les Newsletters consent expressament l’enviament d’aquesta informació comercial.

24. Cessió de drets i obligacions
El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s’escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

25. Renúncia

La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte per la seva part d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents Condicions o la manca d’exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de Notificacions anterior.

26. Nul·litat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

27. Acuerdo completo

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà la una altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.
28. Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

29. Atenció al client i reclamacions

Per a qualsevol comentari, suggeriment o reclamació pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic. També mitjançant aquesta via pot sol·licitar-nos formularis oficials per a interposar reclamacions o denúncies.Totes les opinions redactades pels clients són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de tema …), ens reservem el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

30. Llengua

Aquestes Condicions estan disponibles en català, castellà i anglès, depenent de la pàgina web mitjançant la qual es formalitzi el contracte (www.botiga.tram.catwww.tienda.tram.catwww.shop.tram.cat).3

31. Annex: Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte).

– A l’atenció de TRAMBAIX UTE:

– Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: 

– Comanda el / rebut el (*)

– Nom del consumidor i usuari:

– Domicili del consumidor i usuari:

– Data: