Política de privacitat

La present política de privacitat de dades regula el tractament de dades que realitza TRAM (TRAMVIA METROPOLITÀ SA i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA)

Responsable del tractament

Els responsables de les dades personals recollides són:

TRAMVIA METROPOLITÀ SA amb NIF A62415641, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica dpo@tram.cat

TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA amb NIF A62415641, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica dpo@tram.cat

CREAR UN COMPTE

Finalitat

Tractar les dades que proporcioni l’usuari/a per a la gestió de les vendes a través de la botiga virtual, facilitar-li a l’usuari/a l’històric de vendes i enviar-li els productes a la direcció que indiqui. Així mateix, es realitzaran estadístiques sobre l’ús del lloc web.

A més, en el lloc web, s’utilitzen dades que es recullen mitjançant la utilització de cookies per a poder realitzar anàlisis estadístiques de l’ús d’aquest lloc web. Per a més informació sobre l’ús de cookies pot consultar la nostra Política de Cookies al peu de pàgina de  www.tram.cat

Temps de conservació

Les dades es conservaran mentre l’usuari/a sigui un usuari/a actiu, sigui necessari per a complir amb les obligacions legals en matèria fiscal i mentre es derivin responsabilitats.

Destinataris del tractament de les seves dades

Les dades seran tractades per TRAMBAIX UTE com a Encarregada del Tractament, a més les seves dades personals podran ser tractades per empreses que realitzen la gestió de la botiga, que presten serveis d’administració o de transport.

Els usuari/as podran compartir el contingut del lloc web a les xarxes socials i a través de les vies que apareixen en prémer els botons destinats a aquesta finalitat. L’ús d’aquests botons implicarà que l’usuari/a hagi d’accedir a xarxes socials que compten amb les seves pròpies polítiques de protecció de dades i sobre les que TRAM no té control, per la qual cosa l’usuari/a haurà de consultar aquestes polítiques.

Així mateix, l’informem que utilitzem serveis auxiliars que, en determinats casos, són prestats per empreses la seu principal de les quals se situa en països fora de la Unió Europea i adherides als principis de la decisió Privacy Shiel de conformitat amb l’art. 45 RGPD

Legitimació

Les dades relatives a la venda seran tractats en virtut de l’execució de contracte (art. 6.1.b RGPD). En el formulari de registre s’indica aquelles dades que són obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no procedir-se la venda.

Les dades relatives a l’anàlisi estadística de l’ús del lloc web es tracten en virtut de l’interès legítim per a poder realitzar mesuraments de l’ús del lloc web per a millorar la seva oferta de productes (art. 6.1.f RGPD).

PAGAMENT DE LA COMPRA SENSE CREAR UN COMPTE

Finalitat

Tractar les dades que proporcioni l’usuari/a per a la gestió de les vendes a través de la botiga virtual i enviar-li els productes a la direcció que indiqui, així com informació comercial relacionada amb els productes, serveis i campanyes relacionades amb el servei de transport del tramvia. Així mateix, es realitzaran estadístiques sobre l’ús del lloc web.

Temps de conservació

Les dades es conservaran per a complir amb les obligacions legals en matèria fiscal i mentre es derivin responsabilitats.

Destinataris del tractament de les seves dades

Les dades seran tractades per TRAMBAIX UTE com a Encarregada del Tractament, a més les seves dades personals podran ser tractades per empreses que realitzen la gestió de la botiga, que presten serveis d’administració o de transport.

Així mateix, per a poder processar el pagament dels productes adquirits a la botiga, l’usuari/a haurà d’utilitzar la passarel·la de pagament de l’entitat bancària contractada per TRAMBAIX UTE.

Els usuari/as podran compartir el contingut del lloc web a les xarxes socials i a través de les vies que apareixen en prémer els botons que apareixen amb aquesta finalitat. L’ús d’aquests botons implicarà que l’usuari/a hagi d’accedir a xarxes socials que compten amb les seves pròpies polítiques de protecció de dades i sobre les que TRAM no té control, per la qual cosa l’usuari/a haurà de consultar aquestes polítiques.

Així mateix, l’informem que utilitzem serveis auxiliars que, en determinats casos, són prestats per empreses la seu principal de les quals se situa en països fora de la Unió Europea i adherides als principis de la decisió Privacy Shiel de conformitat amb l’art. 45 *RGPD

A més, en el lloc web, s’utilitzen dades que es recullen mitjançant la utilització de cookies per a poder realitzar anàlisis estadístiques de l’ús d’aquest lloc web. Per a més informació sobre l’ús de cookies pot consultar la nostra Política de Cookies al peu de pàgina de www.tram.cat

Legitimació

Les dades relatives a la venda seran tractats en virtut de l’execució de contracte (art. 6.1.b RGPD). En el formulari de registre s’indica aquelles dades que són obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no procedir-se amb la venda.

Les dades relatives a l’anàlisi estadística de l’ús del lloc web es tracten en virtut de l’interès legítim de TRAM per a poder realitzar mesuraments de l’ús del lloc web per a millorar la seva oferta de productes (art. 6.1.f RGPD).

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin davant Tramvia Metropolità S.A i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A en l’adreça postal o l’adreça de correu electrònic dpo@tram.cat

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat)